MinD - Voimauttava hevostoiminta

MinD- Voimauttava hevostoiminta on hevosavusteinen ryhmänohjausmenetelmä,
jossa hevonen toimii voimauttavana tekijänä. Säännöllisessä pienryhmätoiminnassa työskentely tapahtuu tallikontekstissa,
voimavarakeskeisellä työotteella. Toiminnassa yhdistyy vertaistuki, luottamuksellinen ilmapiiri, vuorovaikutus
ja voimavarakeskeisyys yhdessä ryhmäläisten kanssa, ohjaajan ohjaamana. Ohjaajana toimii MinD- koulutuksen käynyt sosiaali-
ja hevosalan ammattilainen, joka ohjaa ryhmää koulutus- ja kokemushistoriansa sekä kontekstuaalisuudentajun kautta. 

Kohderyhmässä asiakkaat ovat yli 13-vuotiaita, 3-4 henkilön ryhmiä, jossa osallistujat kykenevät sanoittamaan ja tunnistamaan tunnetiloja.
MinD- ryhmässä toiminta perustuu yksilön subjektiiviseen voimaantumis-, kuntoutumis- ja muutosprosessiin.
Ryhmä voidaan koostaa toiveiden mukaisesti siten, että asiakkailla on työskentelyn kannalta samanlainen kokemushistoria, elämäntilanne, toimintakyky
tai toimintakykyyn liittyviä haasteita. Tällöin voidaan jakaa yhdessä kokemuksia ja niiden pohjalta rakentaa tulevaisuutta eteenpäin,
vuorovaikutusharjotteita hyödyntäen. Ryhmäläisiltä ei vaadita aiempaa hevosten kanssa toimimista.
Käytettävät hevoset mahdollistavat ryhmäläisille voimaantuvan kokemuksen toiminnan aikana.