Eläinavusteinen toiminta

ELÄINAVUSTEISEN TOIMINNAN HYÖTYJÄ

SOSIAALISUUS
Eläinavusteinen toiminta tukee sosiaalisuutta ja sosiaalisia taitoja.
Eläinavusteinen toiminnan avulla on mahdollista oppia paremmin kuulemaan itseään ja muita,
ottamaan huomioon itseään ja muita ja ratkaisemaan asioita positiivisin keinoin.
Eläimen kanssa työskentely kiinnittyy vahvasti ihmisen tunteisiin, arvoihin ja asenteisiin.

EMOTIONAALISUUS
Tutkimuksissa on todettu, että jo eläimen läsnäololla on rauhoittava vaikutus ihmiseen.
Eläin tuo elämäniloa ja hyvää mieltä monella eri tavalla. Eläimen avustamana voidaan käsitellä myös pelkoja ja rohkeutta.
Itsensä ylittämisen kokemukset vievät ihmistä aina uudella tavalla eteenpäin.

VUOROVAIKUTUS
Eläimen läsnäolo auttaa ihmistä parempaan ja avoimempaan vuorovaikutukseen.
Eläimen läsnäolo nopeuttaa luottamuksellisen ilmapiirin syntymistä
ja antaa rohkeutta kohdata haastavia asioita ja keskustella niistä avoimesti.
Valtaosa ihmisen vuorovaikutuksesta on myös sanatonta.

TOIMINNALLISUUS
Eläimen kanssa työskentely on toiminnallista.
Se puhuttelee ihmistä kokonaisvaltaisesti ja saa kehon lisäksi myös aivot liikkeelle.

OPPIMINEN
Eläimen kanssa työskentely opettaa ihmiselle paljon sekä eläimestä että ihmisestä.
Eläin opettaa perustarpeiden merkityksestä, turvallisuudesta ja luottamuksesta.
Eläin motivoi kokeilemaan uusia asioita ja auttaa sitä kautta oppimisessa.

VOIMAANTUMINEN
Eläimen kanssa toiminta tukee toimintakykyä, avartaa ajattelua, parantaa itsetuntemusta, auttaa pääsemään osaksi yhteisöä ja voimaannuttaa.